Alınan Fiyatları Giriniz

Başa Dön 

 

Her Bir Kalem Seçilen Firmadan

 

 Dosya Ayarları'ndaki Her Bir Kalem Seçilen Firmadan seçeneği işaretlenmiş olabilir.

 

 clip0021

 

 Bu durumda her bir kalemin hangi firmadan alınacağı -verdiği fiyata bakılmaksızın- kullanıcı tarafından seçilir. Yani kullanıcıya her bir malzemeyi istediği firmadan alma olanağı da verilmiştir.

 

 clip0022

 _Bullet Fiyatı uygun olmadığı halde özelliği nedeniyle tercih ettiğiniz ürünü (teklif eden firmayı) Seç sütununu clip0025 tıklayıp işaretleyin.

 _Bullet Ileri düğmesi ile ulaşılan Uygun Görülen Teklifler penceresinde, seçtiğiniz her bir kalemin tercih ettiğiniz firmadan alındığına dikkat edin.

 

 

Geri Dön