Araçlar

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Eşik değerler

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN PARASAL LİMİTLER VE 4964 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE YENİ EKLENEN PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMİŞ DEĞERLERİ

(31.01.2008 Tarihine Kadar Geçerlidir.)

 

KANUN MADDESİ

KANUNDAKİ DEĞERİ (TL)

 

GÜNCELLENMİŞ DEĞERİ (YTL)

MADDE 3 (g) (İstisnalar)

2.300.000.000.000

4.428.537,00
MADDE 8 (a)

(Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında...)

300.000.000.000

529.411,00

MADDE 8 (b)

(Diğer İdarelerin mal ve hizmet alımlarında...)

500.000.000.000

882.352,00

MADDE 8 (c)

(Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde...)

11.000.000.000.000

19.411.781,00 

MADDE 13 (b)

(İhale İlan Süreleri...)

30.000.000.000

60.000.000.000

500.000.000.000

57.761,00

115.524,00

962.723,00 

MADDE 21(f)

(İlansız mamul mal, malzeme veya hizmet alımları...)

50.000.000.000

96.268,00 

MADDE 22 (d)

(Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde ...)

5.000.000.000

15.000.000.000

9.624,00

28.880,00


 

 

MADDE 47 İhale Sonuç İlanı

(Mal veya Hizmet Alımları)

1.000.000.000.000

1.925.451,00

MADDE 47

(Yapım İşleri)

2.000.000.000.000

3.850.903,00


 

 

MADDE 53 (j-1)

(Sözleşmelerden Kamu İhale Kurumu payı...)

100.000.000.000

192.542,00

MADDE 53 (j-2)

(Şikayet Harcı)

150.000.000.000

285,00 

MADDE 62 (h)

(Yapım işlerinde ...mühendis veya mimarların diploma yılı...)

60.000.000.000

115.525,00

 

 

 Kültür Bakanlığı Modülü için:

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ

RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE

KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE GEÇEN

PARASAL LİMİTLERİN 1/2/2007-31/1/2008 DÖNEMİNE AİT

GÜNCELLENMİŞ DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

YÖNETMELİKTEKİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

(YTL)

01/02/2007-31/01/2008 DÖNEMİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

(YTL)

Madde 14(a)

250.000,00

1.000.000,00

 

293.204,00

1.172.817,00

Madde 14(b)-1

250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

293.204,00

586.409,00

1.172.817,00

2.345.635,00

Madde 14(b)-2

500.000,00

2.000.000,00

 

586.409,00

2.345.635,00

Madde 25(d)

1.000,00

 

117.282,00

Madde 27(d)

24.759,00

8.252,00

 

29.038,00

9.678,00