Destek İşlemleri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Düzenlenecek Belgeler

 

 Kullanılan belgelerin idareye özgü olarak düzenlenmesi burada yapılır.

 

 Bunun için ana menüde Destek İşlemleri>Düzenlenecek Belgeler ile ilgili pencereye ulaşılır.

 

 clip0458

 _Bullet Listelenen belgelerden düzenlenmek istenen üstünde iken clip0229 düğmesini tıklatın.

 

 Programın seçilen belgenin şablonu olarak kullandığı bir belge açılır.

 

 Burada yer alan ve iki adet ters kesme (\) ve arasında yer alan bilgilere KESİNLİKLE dokunulmamalıdır.

 

 Bu durumu açılan belgenin clip0462 şeklinde bir kısmını inceleyerek örnekleyelim.

 

 Burada ALIMI YAPAN İDARE ADI yazısı kullanıcı tarafından istendiği gibi değiştirilebilir, düzeltilebilir.

 

 \ b:İdarenin_Adı \ bölümü ise kullanıcı tarafından değişikliğe uğratılırsa hatalı belgelere yol açar.

 

 

Not:        Belgelerin, programla birlikte verilen (orijinal) ilk durumlarına döndürülmesi

 

 Bu işleme 2 durumda gerek duyulur;

 -Yukarıda anlatıldığı şekilde, kullanıcı tarafından belgelerde yapılan değişikliklerden tümüyle vaz geçilmek istendiğinde

 -Oska tarafından belgelerde yapılan düzenlemeleri içeren program yüklendiğinde

 

 Bir belgenin, programın kurulumundaki durumuna (orijinal) döndürülmesi için belge satırı üstündeyken clip0463 düğmesini tıklatmak yeterli olur.