Doğrudan Temin Hakkında

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Doğrudan Temin Süreci Anlatımı

 

DOĞRUDAN TEMİNDE İŞLEM AKIŞI

 

1.İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi

 

2.Temin Öncesi Hazırlıklar

 _Bullet İhtiyacın toplam miktarının belirlenmesi

 _Bullet Ödeneğin temini

 

3.Onay Belgesinin Düzenlenmesi

 _Bullet Doğrudan Temin kararının 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiğinin belirtilmesi. Bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair tutanak (gerekçe) düzenlenmesi veya belgelendirilmesi. (Onay Belgesi ekinde yer almalıdır)

 _Bullet Doğrudan Temin yetkilisinin, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişileri görevlendirmesi, Form: ……./ Onay Belgesi Form: ……./ Doğrudan Teminin Gerekçe Tutanağı Form: ……./ Personel Görevlendirme Yazısı        

 

4.Temin Kararının Verilmesi

 _Bullet Firmalardan ön teklif istenmesi, Form: ……./ Firmadan Ön Teklif İsteme Yazısı

 _Bullet Firmalardan alınan tekliflerin (KDV hariç) düzenlenen Fiyat Tespit Cetveli'ne eklenmesi

 _Bullet Piyasa fiyat araştırmasında alınan fiyatlar içinde, her bir iş/mal kalemine en uygun fiyatı veren firmanın belirlenmesi, Form: ……./ Fiyat Tespit Cetveli

 _Bullet Teminin yapılacağı firma/firmaların tutanağa bağlanması,

 _Bullet Temin kararı tutanağının ekleri ile birlikte Doğrudan Temin Yetkilisine sunularak uygundur onayının alınması, Form: ……./ Alım Kararı Tutanağı        

 

5.Temin İşleminin Gerçekleştirilmesi

 _Bullet Firmadan resmi (son) fiyat teklifi istenerek mal/hizmet temin edilmesi, Form: ……./ Teklif İsteme Yazısı        

 

6.Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formunun Düzenlenmesi

 _Bullet Kamu İhale Kurumunun internet sitesinden, DOĞRUDAN TEMİN KAYIT FORMU doldurulması. (Her ay olmak üzere, Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr adresli internet sitesinden, Doğrudan Temin Kayıt Formu doldurulup gönderilir.)