Doğrudan Temin Hakkında

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Doğrudan Temin Akış Şeması

         

ADIMLAR

AÇIKLAMA

 

 

 İhtiyacın toplam miktarını belirlenir, ödeneği temin edilir.

 Doğrudan Temin kararının 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiği belirtilir. Bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair tutanak (gerekçe) düzenlenir veya belgelendirilir. (Onay Belgesi ekinde yer almalıdır)

 


clip0050

 İşin kod adı, adı ve niteliği verilerek, program dosyası açılır.clip0447

 İhale yetkilisi, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişileri görevlendirir.

 

clip0428

 

clip0143

 Firmalardan ön teklif istenir.

 Firmalardan alınan teklifler (KDV hariç) düzenlenen Fiyat Tespit Cetveli'ne eklenir.

 Piyasa fiyat araştırmasında alınan fiyatlar içinde, her bir iş/mal kalemine en uygun fiyatı veren firma belirlenir.

 Teminin yapılacağı firma/firmalar tutanağa bağlanır.

 Temin kararı tutanağı ekleri ile birlikte İhale Yetkilisine sunularak uygundur onayı alınır.

 

 

 Gerekirse firmadan resmi (son) fiyat teklifi istenerek mal/hizmet temin edilir.

clip0030

 Her ay olmak üzere, Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr adresli internet sitesinden, Doğrudan Temin Kayıt Formu doldurulup gönderilir.