İdarenin Hazır Bilgileri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Kayıtlı Malzemeler

 

 Genellikle alımı yapılan malzemeleri bu menüde bir kez kaydetmek ileriki işlemlerde kolaylık sağlar.

 

 Böylece her alımda malzeme adlarını ve özelliklerini yeniden yazmak yerine, mevcut dosyayı çağırıp seçme yapılabilir.

 

 Buraya clip0282 düğmesi ile kayıt yapılabileceği gibi, önerilen şekilde Excel formatında yazılmış malzeme listesi de aktarılabilir.

 

 clip0316

 _Bullet İş/Mal kaleminin Kod No, Tanımı, Özelliği, Birimi ve KDV'sini yazın.

 _Bullet Bu malzmenin hangi gruba ait olduğunu belirtin.

 _Bullet Uygula ile kaydı tamamlayın.

 

 clip0314 düğmesi ile benzer tanımda olan malzemeler de kolaylıkla kaydedilebilir. Üzerinde bulunulan satırda bu düğme tıklanırsa, çoğaltılacak kaydın Kod No'suna "-XX" eklenerek bir kayıt daha oluşur. clip0315 düğmesi ile bu kayıt bilgileri düzeltilebilir.

 Girilmiş malzemelerin Kod No'larında da değişiklik yapmak clip0315 düğmesi ile mümkündür.

 Açılan pencerede clip0317 düğmesine tıklanır. Yeni Kod No yazılarak Uygula ile pencere kapatılır.

 

 

 _BulletBlue İdarenin Hazır Bilgilerini Göndermek/Getirmek