Yaklaşık Maliyet Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Fiyat Alınan Yerler

 Burada kaç satır firmanın (veya listenin) girilebileceği Dosya Ayarları'ndaki YM'de Kaç Yerden Fiyat Alınacak seçeneğinde belirlenmiş değerdir.

 

 clip0056

 

 Hesaplamada kullanılacak listelerin (veya firmaların) adı her bir satıra sırasıyla yazılır.

 _Bullet İdarenin Hazır Bilgileri>Kayıtlı Firmalar penceresinde bulunan firmalardan seçim yapmak için clip0176 düğmesi kullanılır.

 _Bullet Ileri düğmesi ile Alınan Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Hesabı penceresine ulaşın.