Temin Süreci

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki sayfa

 

Mal/İş Kalemi Girişi

 _Bullet Ana pencerede clip0143 düğmesini tıklatıp alınacak malzeme veya iş kalemlerinin girileceği pencereye ulaşın.

 

 clip0026

 _Bullet Yaklaşık maliyet hesaplanmışsa oradaki listenin aynısı hazır gelir.

 _Bullet Gelen liste üzerinde değişikliklerle yeni kayıtlar yapmak olanaklıdır.

 _Bullet clip0222 düğmesi üstünde tıklatıp kayıt penceresini açın.

 

 clip0052

 _Bullet İş/Mal kaleminin Kod No, Tanımı, Özelliği, Birimi, Miktarı ve KDV'sini yazın.

 _Bullet Uygula ile kaydı tamamlayın.

 _Bullet Önceden kayıtlı malzeme kalemlerini kullanmak için clip0076düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Başka İş/Mal kalemleri varsa benzer adımları uygulayın.

 _Bullet Pencerede; clip0315 clip0319 düğmelerinden yararlanabilirsiniz.

 _Bullet Hangi kalemlere hangi bütçe tertibinin uygulanacağını clip0077düğmesini kullanarak belirleyin.

 _Bullet Ileri düğmesi ile fiyatları değerlendirmeye alınacak firma adlarının yazıldığı Fiyat Alınan Firmalar penceresine ulaşın.

 

Excel Formatında Hazırlanmış Mal/İş Kalemlerinin Programa Aktarılması

 

 clip0075düğmesini tıklatın. Açılan pencerede getirilecek Excel belgesi bulunur, seçilir ve getirme işlemi tamamlanır.

 

 Getirilecek Excel belgesindeki sütun başlıkları aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır. Ayrıca, Miktarı sütunu Sayı, diğer sütunların ise Metin formatında olması zorunludur. Aksi takdirde program sizi uyaracak ve işleminizi gerçekleştirmeyecektir.

 

 clip0074

 

Örnek: Sütun adı Birimi yerine Birim yazıldığında ya da Miktarı yerine Miktar yazıldığında Excel'den getirme işlemi yapılamayacak, bu belgede gerekli düzeltmenin yapılması ve işlemin tekrarlanması gerekecektir. Yukarıdaki örnekte yer alan tüm sütunların Excel belgesinde yer alması gereklidir.

 

NOT: Aşağıdaki durumlarda program sizi uyaracak ve işlemi gerçekleştirmeyecektir.

 

Sütun adları birebir aynı değilse,

Miktarı sütunu Sayı, diğer tüm sütunlar Metin formatında değilse,

Belgenin ilk satırı ya da sütunu boşsa,

Belgede gizli satırlar veya sütunlar varsa.