DOĞRUDAN TEMİN (Madde 22)

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

         

ADIMLAR

AÇIKLAMA

 

 

 İhtiyacın toplam miktarını belirlenir, ödeneği temin edilir.

 Doğrudan Temin kararının 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiği belirtilir. Bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair tutanak (gerekçe) düzenlenir veya belgelendirilir. (Onay Belgesi ekinde yer almalıdır)

 


clip1002

 İşin adı, niteliği ve türü verilerek, program dosyası açılır.clip0147

 İhale yetkilisi, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişileri görevlendirir.

clip0148

 Firmalardan ön teklif istenir.

 Firmalardan alınan teklifler (KDV hariç) düzenlenen Fiyat Tespit Cetveli'ne eklenir.

 Piyasa fiyat araştırmasında alınan fiyatlar içinde, her bir iş/mal kalemine en uygun fiyatı veren firma belirlenir.

 Teminin yapılacağı firma/firmalar tutanağa bağlanır.

 Temin kararı tutanağı ekleri ile birlikte İhale Yetkilisine sunularak uygundur onayı alınır.

 

clip0149

 Firmadan resmi (son) fiyat teklifi istenerek mal/hizmet temin edilir.

clip0150

 Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr internet sitesinden, DOĞRUDAN TEMİN KAYIT VE BİLGİ FORMU doldurulup gönderilir. (İşlemler biriktirilerek, bu form 30 günde bir toplu olarak da gönderilebilir.)