Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Aritmetik Hata var mı?

 

 İsteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır. . Açıklama notu yazılır, Aritmetik Hata Var kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır.

 

clip0023

 

 Bu duruma ilişkin tutanak Yazdır (Aritmetik Hata Tutanağı) düğmesinden yararlanılarak düzenlenebir.