Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Aşırı Düşük mü?

 

 Yapım İşlerine;

 Program, yapım işlerinde aşırı düşük sayılabilecek teklifleri Kamu İhale Tebliği'nde (Madde 45) açıklanan esaslarda belirtildiği gibi, kendisi bulur. Bunun için Aşırı Düşük Sayılan Değer hücresinin yanındaki Tıklayınız yazısı tıklatılır.

 

 clip0026

 

 Burada aşırı düşük sayılacak sınır hesaplanmış olarak hazırdır. İhale Dokümanında belirlenmiş N Değeri seçilerek clip0024  düğmesine tıklanırsa verilen değerin altında kalan teklifler aşırı düşük teklif olarak işaretlenir. Bu şekilde işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar. Bu hesaplama menüye Araçlar menüsünden de ulaşılabilir.

 

 Hizmet İşlerinde;

 Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan hizmetlerde, Aşırı Düşük hesabı için yine Kamu İhale Tebliği'nde (Madde 79) açıklandığı üzere; www.kik.gov.tr adresinden "işçilik hesaplama modülü"ne ulaşılarak faydalanılabilmektedir.

 Bu amaçla, penceredeki "www.kik.gov.tr" yazısı tıklanır. "İşçilik Hesaplama Modülü"nden yararlanılsın ya da yararlanılmasın, belirlenen bir aşırı düşük sınırı olursa, bu durum ilgili Firma üzerinde iken, Aşırı Düşük mü? hücresi tıklanarak veya Aşırı Düşük düğmesi ile açılan pencerede belirtilir.

 

 clip0025

 

 Açıklama notu yazılır, Aşırı Düşük mü? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır.

 

 Mal Alımı İşlerinde;

 Aşırı düşük ile ilgili bir işlem yapılacaksa, bu işlem için de ilgili Firma üzerinde iken, Aşırı Düşük mü? hücresi tıklanarak veya Aşırı Düşük düğmesi ile açılan pencereden yararlanılır.

 

 Hizmet Alımı ve Mal Alımı ihalelerinde; belirlenmiş Aşırı Düşük Sınır Değeri, tekliflere tek tek uygulamak yerine, program tarafından da uygulattırılabilir. Bunun için clip0456yazısı tıklanır ve açılan pencereye Sınır Değer girilerek clip0024 düğmesine basılır.

 

 clip0457        

 

 

 Tüm ihale türlerinde geçerli olmak üzere, firmadan Aşırı Düşük teklif konusunda açıklama istenecekse, Yazdır (Açıklama İsteme Yazısı) düğmesinden yararlanılır.        

 

 İhale komisyonu; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister ve;

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.        Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 Aşırı düşük işaretini kaldırmak için Aşırı Düşük mü? Hayır kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır.