Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Geçici Teminatı Uygun mu?

 

 İsteklinin teminat mektubunun olması gereken değeri teklif fiyatının en az % 3'üdür. Ayrıca; (Geçici Teminatın Mektup olarak verilmesi durumunda) Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihi'nin, ihale tarihinden itibaren teklif geçerlilik süresi dikkate alınarak en az 30 gün sonrasında olması gereklidir. Bunu kontrol için firma satırında iken Geçici Teminat düğmesi veya ilgili hücresi tıklanırsa açılan pencerede özet bilgiler izlenir.

 

 clip0027

 

 Teklif zarfından çıkan teminat mektubunun bu değerleri sağlamadığı görülürse Geçici Teminat Uygun mu? Hayır kutusu işaretlenerek clip0024 düğmesine tıklanır. Hayır olarak işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar.

 

 Geçici teminatı tekrar uygun duruma getirebilmek için Geçici Teminat Uygun mu? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır.