Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 İş Deneyimi Yeterli mi?

 

 İsteklinin iş deneyim miktarının olması gereken oran veya değeri ihale dosyasında belirtilmişti. Bunu kontrol için firma satırında iken İş Deneyim düğmesi veya ilgili hücresi tıklanırsa iş deneyim hesabı penceresi açılır.

 

 clip0028

 

 İstenen bilgiler girilip clip0001 düğmesine basılarak kontrol ve uygulama penceresine ulaşılır. Burada hesap sonucu ve belgenin yeterli olup olmadığı izlenebilir.

 

 Sözleşme Tarihi / Keşif Birim Fiyat Yılı ilk ilan tarihinden itibaren son 15 yıl (hizmet işleri ve mal alımı için son 5 yıl) içinde değilse program sizi aşağıdaki şekilde uyarır.

 

 clip0388

 

 Bu durumda yapmanız gereken, sunulan belgenin son 15 (5) yıl dahilinde yarçekleşen kısmına ait tutarın belirlenmesi ve güncelleme hesaplarında belge tutarı olarak kullanılmasıdır. Unutmaması gereken diğer bir nokta ise, son 15(5) yıl için hesaplanan bu tutarın işin toplam tutarının %70'inden az olmaması gerektiğidir. (Bu oran İş Denetleme ve İş Yönetme Belgesi için %50'dir)

 

 Parasal tutar ve benzer iş olup olmadığı kontrol edilir. Uygunsa; İş Deneyimi Uygun mu? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Uygun değilse Hayır kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Hayır olarak işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar. Hesaplanan tutar YETERSİZ olduğu halde Evet işaretlenirse ya da YETERLİ olduğu halde Hayır işaretlenirse, program size gerekli uyarıyı yapacaktır.

 

 İsteklinin İş Ortaklığı olması durumda, clip0272 düğmesi ile açılan pencerede pilot ortağın ve diğer ortakların listesi gelir. Her bir ortak için iş deneyim belgeleri burada değerlendirilir ve değerlendirilme sonucu uygun ise ilgili işaretleme yapılır. Pencereye ilk ulaşıldığında tüm ortaklar için iş deneyimi uygun değil olarak işaretlidir.