Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Kredi Mektubu Tamam mı?

 

 İsteklinin banka kredi mektubunun olması gereken oranını kontrol için; firma satırında iken Kredi Mektubu düğmesi veya ilgili hücresi tıklanırsa kredi mektubu penceresi açılır.

 

 clip0029

 

 Teklif zarfından çıkan banka kredi mektubunun kullanılmamış teminat ve nakit kredi miktarlarının en az birinin, bu pencerede öngörülen değere uyduğu kontrol edilir. Bu değerlerin sağlanmadığı görülürse Kredi Mektubu Uygun mu? Hayır kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Hayır olarak işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar.

 

 Kredi mektubunu tekrar uygun duruma getirebilmek için Kredi Mektubu Uygun mu? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır.