Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Ortalama Cirosu Yeterli mi?

 

 İsteklinin ortalama cirosunun olması gereken oranını kontrol için; firma satırında iken Ortalama Ciro düğmesi veya ilgili hücresi tıklanırsa ortalama ciro hesabı penceresi açılır.

 

 clip0030

 

 Kaç yılın ortalamasının hesaplanacağı belirtilerek istenen bilgiler girilir. Hesaplanan ve olması gereken tutarlar karşılaştırılır. Uygunsa; Ortalama Ciro Uygun mu? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Uygun değilse Hayır kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Hayır olarak işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar. Hesaplanan tutar YETERSİZ olduğu halde Evet işaretlenirse, ya da YETERLİ olduğu halde Hayır işartlenirse, program size gerekli uyarıyı yapacaktır.

 

 İlgili yönetmelik maddesine göre; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Böyle durumlarda; pencerede bulunan clip0252 kutusu işaretlenerek, iki önceki yıl, bir önceki yıl olarak hesaplamalara dahil edilir.

 

 clip0269 düğmesi ile isteklinin Ciro güncelleme hesabı yazdırılabilir.

 

 İsteklinin İş Ortaklığı olması durumda, Ortalama Ciro düğmesi ile açılan pencerede pilot ortağın ve diğer ortakların listesi gelir. Her bir ortak için ciro bilgileri burada girilir ve değerlendirilme sonucu uygun ise ilgili işaretleme yapılır. Pencereye ilk ulaşıldığında tüm ortaklar için ciro değeri uygun değil olarak işaretlidir.