Teklif Fiyatlarına Göre Belge Kontrolü

Başa Dön 

 

 Bilanço Değerleri Tutuyor mu?

 

 İstekliden bilanço istenmişse, sağlanması gereken değerlerin hesabı burada yapılır. Bunu kontrol için firma satırında iken Bilanço düğmesi veya ilgili hücresi tıklanırsa ortalama Bilanço Kontrolü penceresi açılır.

 

         clip0031

 

 Kaç yılın hesaplanacağı belirtilerek istenen bilgiler girilir. Hesaplanan ve olması gereken değerler karşılaştırılır. Uygunsa; Bilanço Uygun mu? Evet kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Uygun değilse Hayır kutusu işaretlenerek clip0024  düğmesine tıklanır. Hayır olarak işaretlenen firmalar sonraki aşamalarda değerlendirilmeye alınmazlar.

 Hesaplanan oranlar UYGUN OLMADIĞI halde Evet işaretlenirse, ya da UYGUN olduğu halde Hayır işartlenirse, program size gerekli uyarıyı yapacaktır.

 

 İlgili yönetmelik maddesine göre; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Böyle durumlarda; pencerede bulunan clip0252 kutusu işaretlenerek, iki önceki yıl, bir önceki yıl olarak hesaplamalara dahil edilir.

 

 clip0270 düğmesi ile isteklinin Bilanço Kontrolüne ilişkin hesaplanan oranları yazdırılabilir.

 

 İsteklinin İş Ortaklığı olması durumda, Bilanço düğmesi ile açılan pencerede pilot ortağın ve diğer ortakların listesi gelir. Her bir ortak için bilanço bilgileri burada girilir ve değerlendirilme sonucu uygun ise ilgili işaretleme yapılır. Pencereye ilk ulaşıldığında tüm ortaklar için bilanço değeri uygun değil olarak işaretlidir.