Doğrudan Temin Süreci Anlatımı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

DOĞRUDAN TEMİNDE İŞLEM AKIŞI

 

1.İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi

 

2.Temin Öncesi Hazırlıklar
İhtiyacın toplam miktarının belirlenmesi
Ödeneğin temini

 

3.Onay Belgesinin Düzenlenmesi
Doğrudan Temin kararının 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiğinin belirtilmesi. Bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair tutanak (gerekçe) düzenlenmesi veya belgelendirilmesi. (Onay Belgesi ekinde yer almalıdır)
İhale yetkilisinin, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişileri görevlendirmesi, Form: ……./ Onay Belgesi Form: ……./ Doğrudan Teminin Gerekçe Tutanağı Form: ……./ Personel Görevlendirme Yazısı

 

4.Temin Kararının Verilmesi
Firmalardan ön teklif istenmesi, Form: ……./ Firmadan Ön Teklif İsteme Yazısı
Firmalardan alınan tekliflerin (KDV hariç) düzenlenen Fiyat Tespit Cetveli'ne eklenmesi
Piyasa fiyat araştırmasında alınan fiyatlar içinde, her bir iş/mal kalemine en uygun fiyatı veren firmanın belirlenmesi, Form: ……./ Fiyat Tespit Cetveli
Teminin yapılacağı firma/firmaların tutanağa bağlanması,
Temin kararı tutanağının ekleri ile birlikte İhale Yetkilisine sunularak uygundur onayının alınması, Form: ……./ Alım Kararı Tutanağı

 

5.Temin İşleminin Gerçekleştirilmesi
Firmadan resmi (son) fiyat teklifi istenerek mal/hizmet temin edilmesi, Form: ……./ Teklif İsteme Yazısı

 

6.Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formunun Düzenlenmesi
Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr internet sitesinden, DOĞRUDAN TEMİN KAYIT VE BİLGİ FORMU'nun doldurulup gönderilmesi. (İşlemler biriktirilerek, bu form 30 günde bir toplu olarak da gönderilebilir.)