Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

 _Bullet Kaşe basılmış

 _Bullet Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış

 _Bullet Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.