Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

 

 _Bullet Kaşe basılmış

 _Bullet Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış

 _Bullet Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, başvuru mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanmış