Geçici Teminat aşağıdaki şekillerde olabilir:

Tedavüldeki Türk parası.

Bankalar tarafından verilen teminat mektupları

Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

 _Bullet Teminat mektubunun süresi, idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz (30) günden az değil.