İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri

 

 _Bullet İlgili mevzuata göre düzenlenmiş

 _Bullet Yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış        

 _Bullet Ortak girişim (İş Ortaklığı ya da Konsorsiyum) durumunda ortaklardan herbiri bu belgeleri sunmalı ve belirtilen şartları sağlamalıdır.