Anahtar Teknik Personel Listesi

 

 _Bullet Kaşe basılmış

 _Bullet Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmış

 _Bullet İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

 

 İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

 

 Konsorsiyumlarda, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir.

 

 Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.