Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi

 

 _Bullet Kaşe basılmış

 _Bullet Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmış

 _Bullet İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.

 _Bullet Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde öngörülen hükümlere göre ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca aday veya isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda çalışan mühendis veya mimarların gösterilmesi için düzenlenmiş

 _Bullet Her bir personel için listenin ekinde İlgili Meslek Odası Belgesi veya Hizmet Çizelgesi ve Pirim Ödeme Cetveli veya İşe Giriş Belgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu Onaylı) var

 (Anahtar personel şirket ortağı ise isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge gerekmiyor.)