Önceki Dosyalardan Birisine Girmek

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Genel İşlemler>İhale Dosyaları yazısını tıklatıp gelen pencerede önceden açılmış dosyalar listelenmiştir.

 _Bullet Her bir dosyanın hangi aşamada olduğu, daha doğrusu son onaylanmış işlemin ne olduğu ilgili sütunda belirtilmiştir. clip0145

 _Bullet Çalışılacak ihale dosyası satırında çift tıklatın veya satır üstünde durup clip0142 düğmesini kullanın.

 

 _Bullet Penceredeki sütun başlıklarına tıklayarak (Kod No, İşin Adı, İşin Türü, İhale Usulü, vs göre) sıralama yapabilirsiniz.

 

 Çerçeve Anlaşma İhalesi veya Çerçeve Anlaşmaya Bağlı olarak Münferit Sözleşme Yapacaksanız

 Hangi tür dosyalarla (İhale Dosyaları, Çeçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşme ile Yapılan Alımlar) çalıştığınız bilgisi listenin sağ üst kısmında görüntülenir. İstenildiğinde diğer dosyalara buradan geçiş yapılabilir.

 

 clip0433

 

 Görünen dosya türünün yanında yer alan ok clip0434 ile diğer dosya listelerine kolaylıkla ulaşılabilir.

 

 clip0432