Ardışık Pencere Kullanımı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Kullanıcıya kolaylık sağlamak için işlemlerin akış sürecine uygun ardışık pencerelerden (sihirbaz) yararlanılmıştır.

 

 Bir penceredeki zorunlu bilgiler girilmeden sonraki pencereye geçmek engellenmiştir.

 

 Ardışık pencerenin sağ altında bulunabilecek düğmeler Geri, İleri, İptal ve Son isminde olabilir.

 

 clip0007

 Düğme isimleri ve normal veya soluk oluşları kullanıcıya bilgi verir.

 clip0001 : Sonraki pencereye ulaştırır.

 clip0005 : Son pencerede olunduğunu gösterir.

 clip0002 : Önceki pencereye ulaştırır.

 clip0006 : İlk pencerede olunduğunu gösterir.

 clip0003 : Sonraki pencere/ler olduğu halde yapılan işlemlerden vazgeçip -kaydetmeden- çıkmayı sağlar.

 clip0004 : Son pencerede olunduğunu belirtir, bununla çıkılırsa işlemler kaydedilip pencere kapatılır.