Benzer İşler Listesi

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Benzer işe ait ek açıklama yapılması gerekiyor ve bu açıklamanın ilan ve şartnamede yer alması isteniyorsa, clip0307 düğmesi ile açılan word belgesinde istenen açıklama yapılır, kaydedilerek kapatılır. clip0308 düğmesi ile düzenlenen açıklama pencereye aktarılır.

 

 "Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ" inde yer alan Benzer İş Grupları Listesindeki hiç bir grup seçilemiyorsa, bu durum clip0309 ile kayıt altına alınır. Bu düğme sadece listeye hiçbir grup seçilip aktarılmamışsa belirir. Bu durumda, belirlenen Benzer İş Tanımı'nı clip0307 düğmesi ile açılan word belgesinde yazabilirsiniz.

 

 Ayrıntılar için bakınız:Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ