Kayıtlı Malzemeler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Genellikle alımı yapılan malzemeleri bu menüde bir kez kaydetmek ileriki işlemlerde kolaylık sağlar.

 

 Böylece her ihalede malzeme adlarını ve özelliklerini yeniden yazmak yerine, mevcut dosyayı çağırıp seçme yapılabilir.

 

 Buraya clip0282 düğmesi ile kayıt yapılabileceği gibi, önerilen şekilde Excel formatında yazılmış malzeme listesi de aktarılabilir. clip0283 düğmesi tıklandığında açılan pencerede getirilecek Excel belgesi bulunur, seçilir ve getirme işlemi tamamlanır.

 

 Getirilecek Excel belgesindeki sütun başlıkları aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır.

 

 clip0285

 

 Örnek: Sütun adı Birimi yerine Birim yazıldığında Excel'den getirme işlemi yapılamayacak, bu belgede gerekli düzeltmenin yapılması ve işlemin tekrarlanması gerekecektir. Yukarıdaki örnekte yer alan tüm sütunların Excel belgesinde yer alması gereklidir.

 

NOT: Aşağıdaki durumlarda program sizi uyaracak ve işlemi gerçekleştirmeyecektir.

 

Sütun adları birebir aynı değilse,

Tüm sütunlar Metin formatında değilse,

Belgenin ilk satırı ya da sütunu boşsa,

Belgede gizli satırlar veya sütunlar varsa.

 

 

 clip0314düğmesi ile benzer tanımda olan malzemeler de kolaylıkla kaydedilebilir. Üzerinde bulunulan satırda bu düğme tıklanırsa, çoğaltılacak kaydın Kod No'suna "-XX" eklenerek bir kayıt daha oluşur. clip0315düğmesi ile bu kayıt bilgileri düzeltilebilir.

 Girilmiş malzemelerin Kod No'larında da değişiklik yapmak clip0315 düğmesi ile mümkündür.

 clip0316

 Açılan pencerede clip0317 düğmesine tıklanır. Yeni Kod No yazılarak clip0318 ile pencere kapatılır.

 

 

 Not: İdarenin Hazır Dosyaları bölümünde girmiş olduğunuz bilgileri, programın yüklü olduğu başka bir bilgisayara taşımak için;

 _Bullet clip0401 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen pencerede taşımak istediğiniz dosyaları belirleyin.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile gönderme işlemini bitiriniz.

 _Bullet Seçiminize göre Masaüstü veya Belgelerim dizininde ekikNet Dosyaları dizini altında oluşan İdarenin Hazır Dosyaları adlı dosyayı istediğiniz bilgisayarın yine aynı dizini altına kopyalayın.

 _Bullet Taşımak istediğiniz bilgisayarda programı açıp, aynı menüye ulaşın.

 _Bullet clip0402 düğmesini tıklayın.

 _Bullet Alacağınız hazır dosyaları seçip clip0001 ile işlemi sonuçlandırın.