Sonuçlanan İhaleler Arşivi

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Sözleşmesi imzalanarak buraya gönderilen dosyalar liste halinde ve özet bilgileriyle hazırdır.

 

 Arşiv penceresinde listelenmiş bir dosya İhale Dosyaları penceresinde görünmez. Dolayısıyla burada yer alan dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. İşlem yapılmak istenen dosya olursa, adı üstünde durup clip0201 düğmesine basılmalıdır. Program uyarı penceresinde belirtileceği gibi, dosyayı arşivden alıp İhale Dosyaları'nın içine götürür.

 

 Listeyi Kod No, İhale Kayıt No, Sözleşme Tarihi, İşin Türü ve İhale Usulüne göre sıralamak mümkündür.

 Bunun için; clip0409 özelliğinden yararlanılır. Bu pencerede sözleşmesi yapılan işlere ilişkin farklı yazdırma özellikleri de vardır. Bunun için clip0418 ve clip0419 düğmelerinden yararlanılır.

 

 Kısmi teklifli yapılan ihalelerin detaylı bilgilerine ise, işin üzerinde iken clip0410 düğmesine tıklatılarak ulaşılır.

 

 clip0001 düğmeleri ile gelişmiş sıralama ve süzme özelliklerinin kullanılabileceği pencerelere ulaşılır.

 

 Yapım, Hizmet ve Mal Alımı ile ilgili dosyaların Muayene ve Kabul İşlemlerine ilişkin gerekli tutanakları oluşturmak için clip0253düğmesi ile açılan menüden yararlanılabilir.

 

 Bu penceredeki liste her defasında yeniden oluştuğundan, o andaki durumu gösterir.