Kayıtlı Malzemeler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Sık kullanılan malzeme veya iş kalemleri Kayıtlı Malzemeler dosyasına bir kez yazılırsa her zaman kullanılabilir. Kayıtlı Malzemeler dosyasına Genel İşlemler>İdarenin Hazır Dosyaları menüsünden de ulaşabilirsiniz.

 

 Bunun için clip0122 yazısı tıklanarak gelen pencerede işlemler yapılır.

 

 clip0121

 

 Bu pencerede Tanımı'na (adına) göre sıralama yapmak için clip0166 kutusu işaretli olmalıdır.

 

 Bu pencerede arama da yapılabilir. Tanımı sütununda bulunurken, klavyeden (Ctrl ve F) tuşlarına bastıktan sonra malzemenin bilinen ilk bir-iki karakteri yazılırsa, yazılan karakterlerle başlayan satıra ulaşılır.

 clip0167

 

Aranan bu değilse, (Ctrl ve Enter) tuşları ile aynı arama çalışır ve aynı karakterle başlayan bir sonraki satır bulunur.