Yaklaşık Maliyet Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 _Bullet Önceki pencerede karşısında clip0153 işareti (Evet) bulunan firmaların/listelerin, sıfırdan farklı olan fiyatları burada değerlendirilir.

 _Bullet Her bir firmanın iş kalemine verdiği fiyatlar girildikten sonra en düşük fiyatın mı yoksa ortalama fiyatın mı esas alınacağı belirtilmelidir.

 

 clip0158

 _Bullet Her bir firmanın iş kalemine verdiği fiyatlar girilirken virgülden sonra kaç hane kullanılacağı (2 hane ya da 4 hane olarak) seçilmelidir.

 

 clip0232

 _Bullet Eğer girilmiş fiyatlardan, Yaklaşık Maliyet hesaplanmasında dikkate alınmaması istenenler varsa, clip0233 düğmesi aktif hale getirilir ve dikkate alınmayacak fiyatın yanında yer alan clip0153  işareti üstünde tıklatıp, işaretin clip0018  şekline dönüşmesi sağlanır.

 _Bullet İhale kapsamındaki tüm iş/mal kalemlerine ait girişler bittiğinde pencerenin sol altında bulunan hücrede yaklaşık maliyet toplamı hazırdır.

 clip0055

 _Bullet Bu değer, pencerenin altındaki clip0056 düğmesi kullanılarak ihale dosyasına gönderilir.

 _Bullet Pencerenin sağ altındaki değer o anda dosyadaki değeri gösterir. clip0057

 _Bullet Yaklaşık maliyetin belirlenmesi için görevlendirilecek personel girişi clip0374 düğmesi ile açılan pencerede yapılır ve bu pencerede yer alan clip0375 düğmesi ile komisyon atanmasına ilişkin form yazdırılabilir.

 _Bullet Yaklaşık maliyetin başkaları tarafından görünmesini istemiyorsanız parola kullanın.

 

 

 Excel Formatında Alınmış Fiyatların Programa Aktarılması

 

 _Bullet clip0283düğmesi ile açılan alt menüde fiyatı alınacak yer tıklanır. Açılan pencerede getirilecek Excel belgesi bulunur, seçilir ve getirme işlemi tamamlanır.

 

 Getirilecek Excel belgesindeki sütun başlıkları aşağıdaki örnekteki gibi olmalıdır.

 

 clip0289

 

 Örnek: Sütun adı Birim Fiyatı yerine Birim Fiyat yazıldığında Excel'den getirme işlemi yapılamayacak, bu belgede gerekli düzeltmenin yapılması ve işlemin tekrarlanması gerekecektir. Yukarıdaki örnekte yer alan sütunlardan sadece Kod No ve Birim Fiyatı sütunlarının belgede yer alması yeterlidir. Birim Fiyatı ve (varsa) Miktarı sütunu Sayı, diğer sütunların ise Metin formatında olması zorunludur.

 

NOT: Aşağıdaki durumlarda program sizi uyaracak ve işlemi gerçekleştirmeyecektir.

 

Sütun adları birebir aynı değilse,

Birim Fiyatı ve (varsa) Miktarı sütunu Sayı, diğer sütunlar ise Metin formatında değilse,

Belgenin ilk satırı ya da sütunu boşsa,

Belgede gizli satırlar veya sütunlar varsa.

 

 Kısmi Teklifli İşler için Kısım/Grup Oluşturma

         

 Özellikle mal alımı ihalelerinde Kısmi Teklif verilebilmesi öngörülüyorsa, Yaklaşık Maliyet Hesabına giriş penceresinde gelen "Kısmi Teklif verilebilecek mi?" sorusuna uygun cevap verilmiş olmalıdır.

 clip0159

 

 Kısmi teklifin her bir iş/mal kalemine veya gruplanmış iş/mal kalemlerine verilebileceği belirtilebilir.

 _Bullet Kısmi teklif verilebileceği öngörülen işlerde, kaydedilmiş kalemleri gruplandırmak için Kısım No kutusu kullanılmalıdır. Buraya aynı grupta olan kalemler için aynı numara yazılmalıdır.

 _Bullet Her bir iş kaleminin ayrı bir grup olması isteniliyorsa (her bir iş kalemine ayrı ayrı kısmi teklif verilebileceği öngörülüyorsa) grup numaraları kullanıcı tarafından girilmez.

 _Bullet Kısmi teklif verilebilecek kısımların toplamını görmek için menünün son penceresine (Kısım Adları) penceresine ulaşılır.

 _Bullet İhale Dokümanında yeralacak Birim Fiyat Teklif Cetveli bu pencereden yazdırılmalıdır.