Yaklaşık Maliyet Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 _Bullet Burada kısımlara ait toplam yaklaşık maliyet görüntülenir. clip0415 düğmesi ile Kısımların Yaklaşık Maliyeti yazdırılabilir.

 _Bullet İş kalemlerini gruplandırılarak kısımlar oluşturmuşsanız, İhale Dokümanı kapsamında yer alacak Birim Fiyat Teklif Cetvelini clip0450düğmesini kullanarak Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki örneğe uygun olarak bu pencerede yazdırmanız gerekmektedir.

 Eğer kısımların adı değiştirilmek istenirse; clip0416 işlemi ile gelen pencerede

clip0417 buna yönelik işaretleme yapılır ve Kısım Adlarının Düzenlenmesi penceresine ulaşılır.