Kısım Adlarının Düzenlenmesi

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Kısım adları bu pencerede düzenlenir.

 Kısımların yaklaşık maliyeti, değiştirilmiş haliyle bu penceredeki yazdırma düğmesini   (clip0415) kullanarak da yazdırılabilir.

 _Bullet İhale Dokümanı kapsamında yer alacak Birim Fiyat Teklif Cetvelini clip0450düğmesini kullanarak Kamu İhale Genel Tebliği'ndeki örneğe uygun olarak bu pencerede de yazdırabilirsiniz.