İhaleye Çıkılmasının Onayı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İhaleye çıkılmasını onaylamaya yetkili olan İhale Yetkilisi'ne sunulacak dosyanın gerektirdiği bilgiler olan ve kısaca İhalenin Onay Bilgileri olarak isimlendirilen işlemler burada yapılır.

 

 

 İhalenin Onay Bilgileri

 _Bullet İşin Miktarı, 33 Adet, 123 km, 456 m2, ... gibi miktar belirtme olanağı varsa yazılır.

 _Bullet İşin miktarını mal alım ihalelerinde olduğu gibi liste olarak yazmak isterseniz clip0180 yazısını tıkladığınızda gelen pencereden yararlanın.

 _Bullet Listeyi satır satır doldurabileceğiniz gibi clip0181 düğmesinden de yararlanabilirsiniz.

 _Bullet Yazdığınız bu listenin onay belgesinde görünmesini istiyorsanız clip0182 ilgili kutuyu işaretleyin. (Hizmet Alımı ve Mal Alımı işleri için geçerlidir.)

 _Bullet İhale Onay belgesine yazılmasını istediğiniz hususlar varsa, bunları İhale ile İlgili Diğer Açıklamalar bölümüne getirilmek üzere clip0227düğmesi ile açılan Word'e yazın. clip0228düğmesi ile de yazmış olduğunuz açıklamaları getirin.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti, Para Birimi, Kullanılabilir Ödenek Tutarı, Kullanılacak Ödenek Yılı, Yatırım Proje Numarası, Bütçe tertibi, Avans Verilecekse Şartları hücrelerini doldurun.

 _Bullet KBYS lisansına sahip kullanıcılar, Yaklaşık Maliyet hücresi üzerinde beliren clip0256 yazısını tıklayarak daha önce hesaplanmış Yaklaşık Maliyet değerini buraya aktarabilirler.

 _Bullet Yaklaşık Maliyetin başkaları tarafından görünmesini istemiyorsanız parola kullanın.

 _Bullet Girdiğiniz Kullanılabilir Ödenek Tutarı, Yaklaşık Maliyet'ten az olduğu durumda program sizi uyaracaktır.

 _Bullet Bu ihaleye ait bilgilerin ödenek kontrolünde dikkate alınması istenmişse (Destek İşlemleri > Otomasyon Ayarları menüsünden) Kullanılabilir Ödenek Tutarı girilirken clip0257 düğmesi ile açılan tabloda kullanılmış ve kalan ödenek miktarlarınızı görebilirsiniz.

 

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın ve İhale usulünü ve Teklif Türünü seçin, Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceğini işaretleyin.

 

 _BulletYaklaşık Maliyeti'nizin büyüklüğüne bağlı olarak bu iki pencere arasında başka bir pencere açılacaktır. Bu penceredeki işaretlemleri ihalenize uygun olarak yapınız.

  _Bullet Yapım işine ait bir ihalede, Teklif Türü'nü Teklif Birim Fiyatlı seçmişseniz, clip0001 ile ulaştığınız pencerede teklif türünün belirlenmesine yönelik gerekçelerinizi düzenleyerek, clip0249  düğmesi ile Teklif Türünün Belirlenmesine Yönelik Formu yazdırmalı ve İhale Onay Belgesi'nin ekine koymalısınız.

 

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet Girdiğiniz yaklaşık maliyet değerine göre olması gereken yasal ilan şekli ve asgari süreyi gözleyin.

 _Bullet Dosya satış bedelini belirleyin.

 _Bullet Fiyat farkı ödeme koşullarını seçeneklerden kullanın veya yazın.

 _Bullet Yaklaşık maliyete göre belirlenen yabancıya açık olma durumu/yerliye fiyat avantajı oranını yazın.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet Bu son pencerede istenen bilgiler yazıldığında İhale Onay Belgesi onaya hazırdır.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile girilmiş bilgiler sabitlenir.

 _Bullet clip0183 düğmesi ile yazdırılır.

 _Bullet İhaleniz Ön İlan'lı olacaksa clip0461düğmesi de görünecektir. Ön ilan aşamasındaki onay belgesini bu düğme yardımıyla yazdırabilirsiniz.

 

 Not:

 1- Yaklaşık maliyetin başkası tarafından görünmemesi için parola kullanmışsanız, İhale onay belgesini yazdırmak için yaklaşık maliyet parolasını girmek gerekir.

 

 2- Kısmi teklif verilebilecek ihalelerde, öncelikle mal kalemi/kısımı tanımlamaları yapılmalıdır. Bu işlemleri İhale İşlemleri>Yaklaşık Maliyet menüsünde yapıp Korumaya Al işlemi yapıldıktan sonra ihale onay belgesi korumaya alınabilir.

 

 Kültür Bakanlığı Modülü için:

 Bazı durumlarda Yaklaşık Maliyet belirlenemeyebilir. İlgili mevzuat gereği, ihaleyi yapan idarenin üst yöneticisinin onayı alınmak suretiyle, Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ihale yapılabilir.

 Bu durumda, clip0403 kutusu işaretlenir. Program ihale usulünü Pazarlık Usulü/Yön.Md. 25/c olarak seçecek ve ihale işlemlerini buna uygun sürdürecektir.