Doküman İçeriğinin ve İlanın Hazırlanması

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İlan, sözleşme tasarısı, idari şartname, ... gibi ihale dokümanı hazırlığında gerekli bilgiler bu menüde girilir.

 

 _Bullet İhale yetkilisinden onay alınır alınmaz Kamu İhale Kurumu'ndan İhale Kayıt Numarası alınmalıdır.

 _Bullet Kamu İhale Kurumu'ndan aldığınız İhale Kayıt Numarası'nı girin.

 

 İhale Kayıt Numarasının Alınması

 

 Bu işlem ve ihale doküman hazırlığına ilişkin işlemler, kurumun www.kik.gov.tr adresli internet sayfasından Elektronik Kamu Satınalma Platformu (EKAP)'ndan yapılmaktadır.

 

 
 İhale için Gerekli Diğer Bilgiler (Dokümanının ve İlanın Hazırlanması)

 _Bullet İhale sürecinde açıklama istenecek personelin adı ve unvanını girin. Bu personeli, clip0360 tıklayarak açılan pencereyi kullanarak, İdarenin Hazır Dosyaları/İhale Komisyonu bölümüne yazmış olduğunuz isimlerden de seçebilirsiniz.

 _Bullet İhalenin ilk ilan yerini ve ilan tarihini girin. İlan tarihinin resmi tatil gününe veya haftasonuna gelmesi durumunda, program sizi uyaracak ve işlem yaptırmayacaktır. Uygun tarihi seçiniz. Resmi tatil günlerine clip0463yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 _Bullet Yaklaşık maliyete göre belirlenen ve onay imleri gösterilen bilgileri kontrol edin. Kullanıcının seçebildiği belgelerin istenip istenmeme durumunu belirleyin. Burada bazı kutuların işareti değiştirilemez. Bu durum kanuna göre belirlenmiş ve başka seçeneği yok anlamına gelir.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet İhale Dokümanın içindekiler listesi; ihale dokümanında bulunan belgelerin listelendiği içindekiler listesidir. Bu pencere seçiminize uygun olarak dolu gelecektir. Bu listede değişiklik (ekleme ya da silme) yapabilirsiniz.

 _Bullet İş deneyim belgesi istenmişse; benzer iş olarak kabul edilecek işleri benzer işler penceresine yazın. Ayrıca istenen iş deneyim oranının (miktarının) belirtilmesi gereken pencere açıldığında oranı belirleyin.

 _Bullet (Yapım İşleri için) Asgari ekipman isteniyorsa, istenen ekipmanın yazılması gereken bir liste açılır. Asgari ekipman istenmemişse bu pencere atlanır, gösterilmez.

 _Bullet (Yapım İşleri için) Anahtar personel isteniyorsa, istenen anahtar personelin yazılması gereken bir liste açılır. Anahtar personel istenmemişse bu pencere atlanır, gösterilmez.

 _Bullet (Yapım İşleri için) Teknik personel isteniyorsa, istenen teknik personelin yazılması gereken bir liste açılır, istenmemişse bu pencere atlanır, gösterilmez.

 _Bullet (Mal Alımı ve Hizmet İşleri için) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler; idari şartnamede ve ilanda da belirtilmesi gereken mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerle ilgili düzenleme bu pencerede yapılır. İstenecek belge ile ilgili kutucuk işaretlendikten sonra clip0380 düğmesi ile açılan word belgesinde gerekli düzenleme yapılabilir. Düzenlenen içeriklerin ilgili yerlere aktarımı clip0381 düğmesi ile yapılır. Hücrelerle ilgili yardım almak için clip0171 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet İhalenin yapılacağı yer, ihale dokümanının görülebileceği, satın alınabileceği ve teslim edilebileceği yer bilgilerini girin.

 _Bullet İhale (son başvuru) tarih-saatini girin. İhale tarihinin ilan tarihine göre asgari olması gereken tarihten daha erken  bir tarih olarak girilmesi, resmi tatil gününe veya haftasonuna gelmesi durumunda, program sizi uyaracak ve işlem yaptırmayacaktır. Uygun tarihi seçiniz. Resmi tatil günlerine clip0463yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki (son) pencereye ulaşın.

 _Bullet İşin süresini, yapılacağı yeri, tekliflerin kaç gün geçerli olması gerektiğini ve teklif türünü belirtin.

 _Bullet Konsorsiyuma açık olup olmadığını belirtin.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıdan sonra girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.

 _Bullet İhale dokümanını (İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Standart Formlar) program ile de hazırlayacaksanız, Doküman/İlan Hazırlama Süreci'ne devam etmelisiniz.