Doğrudan Teminde İlk İşlemler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 _Bullet İşin Miktarı, Varsa İşin Diğer Bilgileri hücrelerini doldurun.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile sonraki pencereye ulaşın.

 

 İşin Miktarı        : 33 Adet, 456 m2, ... gibi miktar belirtme olanağı varsa yazılır.

 

 Varsa İşin Diğer Bilgileri : Ek açıklamanızı yazabilirsiniz.

 

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti, Para Birimini, Kullanılabilir Ödenek Tutarı, Yatırım Proje Numarası, Bütçe tertibi, Avans Verilecekse Şartları hücrelerini doldurun.

 _Bullet Yaklaşık Maliyeti hesaplamak için clip0184 düğmesi ile gelen pencereden yararlanın.

 _Bullet Yaklaşık Maliyetin başkaları tarafından görünmesini istemiyorsanız parola kullanın.

 _Bullet Doğrudan temin kararının 4734 sayılı kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiğini belirtin.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin etmek üzere görevlendirilen kişi ya da kişileri yazın.

 _Bullet İdarenin Hazır Dosyaları>İhale Komisyonu penceresinde bulunan isimlerden seçim yapmak için hücrenin sağındaki aşağı ok sembolünü kullanın.

 _Bullet clip0202 ile doğrudan temin gerekçesini yazdırın.

 _Bullet clip0203 ile personel görevlendirilmesine ait yazıyı bastırıp personele tebliğ edin.

 _Bullet Son pencerede istenen bilgiler yazıldığında Onay Belgesi onaya hazırdır.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile bir uyarıdan sonra girilmiş bilgiler değiştirilememek üzere sabitlenir.