İhale Komisyonunun Atanması

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 İhale ilana çıktığında, tüm ihale dosyasının birer sureti en geç 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtılmalıdır.

 

 En az 5 kişiden oluşan komisyon üyeleri ihale yetkilisi tarafından atanır.

 

 

 Komisyon Atanması

 _Bullet İhale komisyonuna atananların sayısına göre; 5-7-9 kutularından uygununu işaretleyin.

 clip0123

 _Bullet İhale komisyonu başkan ve üyelerini yazın.

 _Bullet İsteniyorsa her bir üye hücresinin altındaki kutuyu işaretleyip yedek üyeleri yazın. clip0124

 _Bullet Atamayı ihale yetkilisine imzalatıp üyelere imza karşılığı tebliğ edin.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.

 

 

Not:        İhale İşlem Dosyası'nı hazırlayıp birer örneğini hemen komisyon üyelerine ulaştırın.

 İhale İşlem Dosyası'nın içindekiler;

_Bullet Onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli

_Bullet İhale dokümanı

 _Bullet İlan metni, .....

 

 Not:

 Çerçeve Anlaşma kapsamında yapılacak münferit sözleşme sürecinde ihale komisyonu  tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşabilecek şekilde atanır. Her bir münferit sözleşme yapmak için komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla kısa sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.