Dosya Satma ve Teslim Alma İşlemleri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 _Bullet clip0222 düğmesine basıp dosya satın alana ait bilgileri girin. Bu penceredeki clip0462düğmesini kullanarak İdarenin Hazır Dosyaları/Kayıtlı Firmalar menüsünde yeralan firmalardan da daha ance girilmiş hazır firma bilgilerini getirebilirsiniz.

 _Bullet İş ortaklığı şeklinde kayıt yapılacaksa; açılan pencerede İş Ortaklığı mı? sorusuna Evet yanıtı verilir ve clip0271 düğmesi ile açılan pencerede pilot ortağa ve diğer ortaklara ait ortaklık oranları ve ortak firma bilgileri girilir. (İlk firma adının Pilot ortağa ait ve ortaklık oranlarının toplamının %100 olmasına dikkat edilmelidir.)

 _Bullet Dokümanın CD ortamında verilip verilmediği, teslim eden yetkiliye ait bilgiler, doküman teslim tarih ve saati, doküman bedelinin alındığına dair bilgiler ve dokümanın teslim şekli bilgilerinin tümü bu pencerede girilmelidir.

 

 _Bullet clip0223 düğmesi ile girmiş olduğunuz firmayı silebilirsiniz. Ancak; firma dosya teslim etmiş ise bu düğme çalışmaz. (clip0223 düğmesi aktif değilse; Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresine ulaşıp, silmek istediğiniz istekliye ait dosyayı teslim dilmiş konumundan kurtarmalısınız.)

 _Bullet Dosya ve içeriğini tam olarak teslim ettiğinizi belgelemek için Dizi Pusulalı Alındı Formu yazdırın ve ilgili yerini firma temsilcisine imzalattırın.

 _Bullet İhale dokümanı satın alanları bu listeye işleyin.

 _Bullet Teklif/Başvuru dosyası teslim edeni kaydetmek için clip0001 düğmesi ile Başvuru-İhale Dosyası Teslim Edenler penceresine ulaşın.

 

 _Bullet Dosya getiren firmanın satırı üstünde iken clip0224 düğmesi ile veya üstünde çift tıklatıp Teslim Edilen Dosyanın Kayıt Bilgileri penceresini açın.

 _Bullet Pencerede kayıt anındaki tarih-saat hazırdır. Dosyanın Geliş Şekli'ni belirlen ve teslim alan yetkiliye ait bilgileri de girdikten sonra Tamam deyin.

       clip0170

 _Bullet Dosyası Geldi bilgilerinde hatalı kayıt yaparsanız clip0168 düğmesi ile sıra no'sunu ve geliş bilgilerini kaldırın.

Yeniden clip0224 düğmesi ile kayıt yaptığınızda sıra no'nun son numaradan başladığına dikkat edin.

 _Bullet Program geciken dosyanın kaydına izin vermez ve teslim almamanızı söyler. Dosya posta ile gelmişse, Postada Geciken Zarf olarak işlem yapar.

 _Bullet Dosyaların geliş sırasına göre -geliş anında- buraya kaydedilmesi zorunludur. Çünkü program alındı sıra no'sunu kayıt sırasına göre otomatik oluşturur.

 _Bullet Son başvuru saati dolduğunda Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.

 _Bullet clip0204 düğmesi ile yazdırın ve zarfları sayarak ihale komisyonuna teslim edin.

 

İlansız Yapılan İhalelerde (İhale türü, Pazarlık 21/b, c, f olduğunda)

       _Bullet İlan edilmeyen durumlarda, en az 3 istekliye davet mektubu yazılması gerektiğinden; davet edilecek firmaları clip0222 düğmesi ile bu pencerede girin.

 

 _Bullet clip0223 düğmesi ile girmiş olduğunuz firmayı silebilirsiniz. Ancak; firma dosya teslim etmiş ise bu düğme çalışmaz. (clip0223 düğmesi aktif değilse; Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresine ulaşıp, silmek istediğiniz istekliye ait dosyayı teslim dilmiş konumundan kurtarmalısınız.)

 

 _Bullet clip0225 düğmesi ile bu firmalara ihaleye davet yazısını yazın. Davet yazısında gönderme tarihi olarak, yazdırma işlemini yaptığınız tarih alınacaktır.

 _Bullet Davet yazısını gönderdiğiniz firmalardan, doküman satın almaya gelenleri clip0226 düğmesi ile tarih ve saati girerek bu listeye işleyin.

 _Bullet Teklif/Başvuru dosyası teslim edeni kaydetmek için clip0001 düğmesi ile Başvuru-İhale Dosyası Teslim Edenler penceresine ulaşın.

 

Bundan sonraki işlemler, ilan yapılan ihalelerle paralel olarak devam edecektir.

 

 Kültür Bakanlığı Modülü için:

 İlan edilmeyen durum, pazarlık usulü yönetmelik madde 25/b ve 25/d bentleri için mümkündür.