Form Şablonlarının Saklandığı Yer

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Yazdırılan formların kullanıcı şablonları C:\e-oska\ekikNet\Sablon klasörü altındaki klasörlerde saklanmaktadır.

 clip0061

 Şablon olarak kullanılan belgeler, işin ve ihalenin türüne göre; (C:\e-oska\Sablon içinde) aşağıdaki klasörlerde saklanırlar.

 

 clip0071 : Yapım İşleri Açık İhale

 clip0072 : Yapım İşleri Belli İstekliler Arasında İhale

 clip0073 : Yapım İşleri Pazarlık Usulü İhale

 

 clip0065 : Hizmet Alımı Açık İhale

 clip0066 : Hizmet Alımı Belli İstekliler Arasında İhale

 clip0067 : Hizmet Alımı Pazarlık Usulü İhale

 

 clip0068 : Mal Alımı Açık İhale

 clip0069 : Mal Alımı Belli İstekliler Arasında İhale

 clip0070 : Mal Alımı Pazarlık Usulü İhale

 

 clip0062: Danışmanlık Hizmeti Alımı Açık İhale

 clip0063 : Danışmanlık Hizmeti Alımı Belli İstekliler Arasında İhale

 clip0064 : Danışmanlık Hizmeti Alımı Pazarlık Usulü İhale

 

 clip0325 : Yaklaşık Maliyet

 clip0151 : Doğrudan Temin usulü ile satınalma

 

 clip0362 : Şartname Sözleşme

 

 Her bir klasörün içinde adları 001, 002, ... şeklinde numaralardan oluşmuş rtf dosyaları vardır.

 

 clip0076

 

 Dosyaların hangi formlara karşılık geldikleri sonraki bölümde verilmiştir.