Form Şablonlarının Adları

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 

Belge No (*.rtf)        Belge Adı                Standart Form        

001Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form (KİK005.0/...)
001-1İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form (KİK005.0/...)
002Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Başvurusu Alındı Belgesi (KİK006.0/...)
0022Teknik Teklif Zarfı Alındı Belgesi (KİK006.0/...)
00222İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (KİK006.0/...)
003Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Başvurusunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (KİK008.0/...)
0033Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Teklif Zarfının Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (KİK008.0/...)
00333Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Mali Teklif Zarfının Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (KİK008.0/...)
004Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Başvuru Belgelerinin İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (KİK007.0/...)
0044Teknik/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (KİK007.0/...)
00444İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (KİK007.0/...)
005Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Başvuru Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (KİK009.0/...)
0055Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teknik Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (KİK009.0/...)
00555Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan İhale Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (KİK009.0/...)
006Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Başvurusu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (KİK010.0/...)
007Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (KİK011.0/...)
0077Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (KİK011.0/...)
00777Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (KİK011.0/...)
008Yeterlik/Ön Yeterlik/İhale Değerlendirme Sonucu Tutanağı (KİK012.0/...)
009Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim (KİK013.0/...)
010Teknik Teklif Vermeye Davet (KİK015.0/...)
0101Teklif Vermeye Davet (KİK016.0/...)
011Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (KİK010.0/...)
012Teklif Vermeye Davet (KİK016.0/...)
013Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (KİK010.0/...)
014İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar (KİK020.0/...)
015İhale Komisyonu Kararı (KİK021.0/...), (KİK023.0/D)
016Sözleşmeye Davet (KİK024.0/...), (KİK026.0/D)
017İhale Sonucu İlanı (KİK025.0/...), (KİK027.0/D)
0171İhale Sonucu İlanı (2. olan) (KİK025.0/...)
018Kesinleşen İhale Kararı (KİK022.0/...), (KİK024.0/D)
019İptal Edilen İhale Kararı (KİK023.0/...), (KİK025.0/D)
030İhale Onay Belgesi (KİK001.0/...)
031İhale İlanı (KİK004.0/...)
0311Teklif Vermeye Davet (KİK004.1/...)
032İhale Komisyonun Atanması Oska
033Yeterlik Dokümanı Dizi Pusulası Formu ve Alındı Belgesi Ek 006
033-1İhale Dokümanı Aldı Belgesi (Dizi Pusulalı)
034İş Deneyim Belgesinin Güncel Değerinin Hesabı Oska
0341Mühendislik/Mimarlık Hizmet Yılı İş Deneyim Belgesi Hesap Föyü Oska (Yapım işleri için)
0342İş Deneyim Belgesinin Güncel Değerinin Hesabı (İş Ortaklıklarında Her Bir Ortağa Ait) Oska
036Ciro Güncel Değerinin Hesabı Oska
0361Ciro Güncel Değerinin Hesabı (İş Ortaklıklarında Her Bir Ortağa Ait) Oska
037Bilanço Değerinin Hesabı Oska
0371Bilanço Değerinin Hesabı (İş Ortaklıklarında Her Bir Ortağa Ait) Oska
040Sözleşmeye Davet (2. ekonomik teklif sahibi için) (KİK024.0/...)
060Açıklama Gönderme Yazısı
061Zeyilname Bildirim Yazısı
062Aşırı Düşük Teklif İçin Açıklama İsteme Yazısı
063Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması Yazısı
064Teklifteki Aritmetik Hatanın Bildirimi Yazısı
065Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form (Yapım işleri için)
066Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak
514Kısmi Teklifli İşlerde İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar (KİK020.0/...)
514-0Kısmi Teklifli İşlerde Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (KİK020.1/...)
514-2Kısmi Teklifli İşlerde Yerli Avantajlı Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (KİK020.1/...)
514-3Kısmi Teklifli İşlerde Fiyat Dışı Unsurlarla Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (KİK020.1/...)
514-4Her Kaleme Fiyat Verilebilen Kısmi Teklifli İşlerde İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar (KİK020.0/...)
515Kısmi Teklifli İşlerde İhale Komisyonu Kararı (KİK021.0/...), (KİK023.0/D)
515-1Her Kaleme Fiyat Verilebilen Kısmi Teklifli İşlerde İhale Komisyonu Kararı (KİK021.0/...)
516Kısmi Teklifli İşlerde Sözleşmeye Davet (KİK024.0/...), (KİK026.0/D)
516-1Her Kaleme Fiyat Verilebilen Kısmi Teklifli İşlerde Sözleşmeye Davet (KİK024.0/...)
517Kısmi Teklifli İşlerde İhale Sonucu İlanı (KİK025.0/...), (KİK027.0/D)
518Kısmi Teklifli İşlerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirimi (KİK022.0/...), (KİK024.0/D)
540Kısmi Teklifli İşlerde Sözleşmeye Davet (2. ekonomik teklif sahibi için) (KİK024.0/...)
540-1Her Kaleme Fiyat Verilebilen Kısmi Teklifli İşlerde Sözleşmeye Davet (2. ekonomik teklif sahibi için) (KİK024.0/...)
614-0Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (Yerli Avantajı ve Fiyat Dışı Unsurlarla) (KİK020.1/...)
614-2Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (Yerli Avantajı ile) (KİK020.1/...)
614-3Değerlendirmeye Esas Fiyatlar Cetveli (Fiyat Dışı Unsurlarla) (KİK020.1/...)

 

8000Mal/İş Kalemi Listesi
8001Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

8002     Kısımların Yaklaşık Maliyetleri

 

9012Doğrudan Teminde Ön Teklif İsteme Yazısı
9012-1Doğrudan Teminde Teklif İsteme Yazısı
9014Doğrudan Teminde Fiyat Tespit Cetveli
9015Doğrudan Teminde Alım Kararı Tutanağı
9030Doğrudan Teminde Onay Belgesi
9031Doğrudan Temin Gerekçe Tutanağı
9032Doğrudan Teminde Görevlendirme Yazısı