Şartname-Sözleşme Şablonlarının Adları

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Yazdırılan Şartname ve Sözleşmelere ait kullanıcı şablonları C:\e-oska\ekikNet\Sablon\Ss klasörü altında saklanmaktadır.

 

 Şablon olarak kullanılan belgeler, işin ve ihalenin türüne göre aşağıdaki isimlerle hazırlanmışlardır.

 

 

 clip0077 : Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0078 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0079 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

 

 clip0080 : Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0081 : Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (Taslak)

 

 clip0082 : Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (Taslak)

 

 clip00811 : Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Teklif Birim Fiyatlı İşler İçin) (Son Sözleşme)

 

 clip00821 : Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler İçin) (Son Sözleşme)

 

 

         

 clip0083 : Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0084 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0085 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

 

 clip0086 : Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0087 : Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (Taslak)

 

 clip0087 : Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (Son Sözleşme)

 

 

 clip0088 : Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0089 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0090 : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

 

 clip0091 : Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0092 : Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme (Taslak)

 

 clip00921 : Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme (Son Sözleşme)

 

 

 clip0093 : Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

 

 clip0094 : Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

 

 clip0096 : Danışmanlık Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (Taslak)

 

 clip00961 : Danışmanlık Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi (Son Sözleşme)