Benim Şartname-Sözleşme Şablonlarım

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Destek İşlemleri > Benim Şablonlarım penceresinde kullanıcının düzenleyebileceği şartname-sözleşme şablonları listenin altında yeralırlar.

 

 Görünen listenin altında yeralan şartname ve sözleşmeler, bulunulan dosyanın ihale türü ve niteliğine göre kullanılabilecek olanlardır.

 

 Listede istenilen isim üstünde tıklanırsa belge Word olarak açılır. Yapılan değişiklikler kaydedilerek çıkılırsa kalıcı olur ve ihale türü ve niteliği aynı olan her dosyada bu son haliyle kullanılabilir.

 

 Şartname ve sözleşmelerin şablonları *.rtf formatında düzenlenmişlerdir. (Zengin metin biçimi -rich text format-)

 

 Düzenlenecek belgenin işin dosyasında mevcut bilgilerden alması gereken alanlar, sola yatık iki çizgi ( \ ... \ )arasında belirtilmişlerdir. Örnek: \b:İdarenin_Adı\

 

 Buradaki b:İdarenin_Adı ifadesi, yazılımcı tarafından tanımlanmış alandır. Bu alan bilgisi ilgili rtf belgesine \b:İdarenin_Adı\ şeklinde yazılarak, programda tanımlı idarenin adının yazılması sağlanır.

 

 Anlaşılacağı gibi; sola yatık iki çizgi ( \ \ ) arasına yazılmış metinlerde değişiklik yapılamaz. Belge şablonunun diğer kısımlarında yapılan değişiklikler kalıcı olur.

 

 Burada, koyu-açık, font, .. gibi yazı tipi özellikleriyle oynanabilir. \b:İdarenin_Adı\ ile \b:İşin_Adı\ ifadelerine dokunmadan bunların dışındaki metinlerde değişiklikler de yapılabilir.

 

 

 Benim Şablonlarımdaki Şartname/Sözleşmelerde Değişiklik Yapmak

 _Bullet Destek İşlemleri > Benim Şablonlarım'ı çalıştırın.

 _Bullet Listede istenilen isim üstünde çift tıklayın veya clip0160 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Açılan Word belgesinde değişiklik veya düzeltmenizi yaptıktan sonra kaydedin.

 

 

 Benim Şablonlarımdaki Şartname/Sözleşmeleri İlk Durumuna Getirmek

 _Bullet Destek İşlemleri > Benim Şablonlarım'ı çalıştırın.

 _Bullet Listede istenilen isim üstüne gelin ve clip0161 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen uyarıya clip0048 derseniz, üstünde bulunduğunuz belgede sizin yaptığınız değişiklikler kaybolur, belge Oska'nın verdiği orijinal belge durumuna gelir.

 

 

 

Not:        Yazdırılan formların, kullanıcının Benim Şablonlarım penceresinde düzenlediklerinden alınabilmesi için; Destek İşlemleri > Otomasyon Ayarları penceresinde clip0162 seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.