İstenecek Belgelerin Listesinin Düzenlenmesi

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Belge Kontrolü yapılan pencerelerde hazır gelmesi istenen belge isimleri kullanıcı tarafından düzenlenebilir.

 

 İhale usulüne göre listelenen belge isimleri; C:\e-oska\Sablon\Ss klasörü altında bulunan yapılandırma dosyalarından okunurlar.

 

 clip0097 : Yapım İhalelerinde istenecek belgelerin isimleri

 clip0098 : Yapım İhalelerinde ihale dosyasının içindekiler listesi

 

 clip0099 : Hizmet Alımı İhalelerinde istenecek belgelerin isimleri

 clip0100 : Hizmet Alımı İhalelerinde ihale dosyasının içindekiler listesi

 

 clip0101 : Mal Alımı İhalelerinde istenecek belgelerin isimleri

 clip0102 : Mal Alımı İhalelerinde ihale dosyasının içindekiler listesi

 

 clip0103 : Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde istenecek belgelerin isimleri

 clip0104 : Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde ihale dosyasının içindekiler listesi

 

 Örnek İnceleme;

 

 clip0097 dosyasını açıp inceleyelim;

 

 clip0105

 

 [Köşeli parantez] içinde yazılan başlıklar ve altındaki listelerin anlamı şöyledir;

 

 [ACIK] : Açık ihalede istenecek belgeler

 

 [BELLI1] : Belli istekliler arasında ihalede 1. aşamada (ön yeterlik) istenecek belgeler

 [BELLI2] : Belli istekliler arasında ihalede 2. aşamada (teklif) istenecek belgeler

 

 [PAZARLIK1] : Pazarlık usulü ihalede 1. aşamada (yeterlik) istenecek belgeler

 [PAZARLIK2] : Pazarlık usulü ihalede 2. aşamada (teknik teklif) istenecek belgeler

 [PAZARLIK3] : Pazarlık usulü ihalede 3. aşamada (ihale teklifi-mali teklif-) istenecek belgeler

 

 İstenecek belge olarak çıkması istenen belgenin adı;

 B11= Dosya Alındı Belgesi

 şeklinde yazılmalıdır.

 

 Koşula bağlı olarak çıkması istenen belgenin adı;

 B12= Mali Durum Bildirimi

 A12=BANKA

 şeklinde 2 satır olarak yazılır. Bu ifadenin anlamı "İhalede BANKA mektubu isteniyorsa, Mali Durum Bildirimi belge ismi çıksın" şeklinde açıklanabilir.

 

 Not : Yapılan değişikliklerin yeni açılacak dosyalarda etkin olacağını unutmayınız.