Belgelerin Kontrolü

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Firma zarfları sıra numarasına göre açılarak çıkan belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.

 NOT: İş ortaklığı şeklinde bir başvuru olmuşsa aşağıdaki yollardan biri uygulanır:

 

1. Pencre sol altında bulunan clip0469bilgisinden anlaşılacağı üzere ilgili firma kaydının üzerine sağ tıklama yapılırak açılan menüde ortaklıkla ilgili bilgiler girilir.

 

2. (ÖNERİLEN) Destek İşlemleri > Korumaları Kaldır özelliği kullanılarak Tekliflerin Alınması aşamasına tekrar dönülür ve ortaklıkla ilgili bilgiler burada girilir. Bunun için:

 _Bullet Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresinde clip0168 düğmesi ile dosyalar teslim edilmiş konumdan çıkartılır.

 _Bullet İhale Dokümanı Satın Alanlar penceresinde ilgili firma üzerinde clip0168 düğmesi ile açılan pencerede İş Ortaklığı mı? sorusuna Evet yanıtı verilir ve clip0271 düğmesi ile açılan pencerede pilot ortağa ve diğer ortaklara ait ortaklık oranları ve ortak firma bilgileri girilir. (İlk firma adının Pilot ortağa ait ve ortaklık oranlarının toplamının %100 olmasına dikkat edilmelidir.)

       _Bullet Teklif Dosyası Teslim Edenler penceresinde tüm firmalar için alınış sırasına uygun olarak tekrar Dosyası Geldi işlemi yapılmalıdır.

 

 Belge İsimleri

 _Bullet Önce, ihale dosyasında istenen belgelerin isimlerinin Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede yazılması gerekir.

 _Bullet Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı penceresine ilk defa ulaştıysanız (veya Korumayı Kaldır işleminden sonra tekrar ulaştıysanız), Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede İlk Değerleri Getir düğmesini kullanmanız gerekecektir. Böylece, seçtiğiniz ihale usulüne ve işaretlemiş olduğunuz belgelere göre, program belge isimlerini bu pencereye getirecektir.

 _Bullet Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede 46 adet satır vardır. İlk Değerleri Ekle ile gelen belge isimlerine eklemek istediğiz olduğu takdirde, bunları boş satırlara ekleyin.

 _Bullet Göster sütununda tıklatıp işaretin clip0017  şeklini almasını sağlayın.

 _Bullet İstenen belge isimleri yazılıp onaylandıktan sonra bu pencere kapatılırsa, her bir belge isminin bir sütuna verildiği görünür.

 

 

 Belge Kontrolü

 _Bullet Firma adı satırında çift tıklatıp veya Belge Kontrol düğmesi ile her bir firmanın belgelerinin işleneceği pencereye ulaşılır.

 _Bullet Firma belgeleri kontrol edilirken aşağıdaki gibi 5 türlü işaretlenebilir;

 

 clip0019 : Belgenin mevzuatta belirtilen özelliklere tamamen uygun olduğunu gösterir.

 

 clip0114 : Belge hakkında not yazılması gerektiğinde kullanılır. Komisyon, eksikliğin tamamlanmasını isteyerek istekliye süre verirse buraya not olarak yazılır ve Not Yazıldı şeklinde işaretlenir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi şimdilik gerektirmez. Örnek; adres beyanında damga pulu yok. Bu durumda istekliden eksiğin tamamlanması istenir, bu durum komisyonun ilerde görebilmesi için not olarak buraya yazılır.

 

 clip0115 : İsteklinin bu belgeyi vermesi gerekmiyorsa, bu işaret kullanılır. Örnek; vekaleten ihaleye katılanlardan istenen belgeler, isteklinin kendisi/temsile yetkilisi gelmişse istenmeyeceği için bu tür belgeden muaf olduğunu belirtmek gerekir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirmez.

 

 clip0020 : Zarftan belgenin çıkmadığı durumdur. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir.

 

 clip0021 : Belge olduğu halde şekil veya içerik olarak, ihaleden elenmeyi gerektirecek eksiği varsa kullanılır. Bu durumda eksiğin ne olduğu Notlar sütununa yazılır. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir. Örnek; geçici teminatı var, ancak geçerlik süresi eksik yazılmış veya yazılmamış.

 _Bullet Penceredeki herhangi bir alanda sağ mouse ile belgelerin tümünü var veya yok şeklinde işaretleyebilirsiniz.

 _Bullet Firma belgelerinin kontrolü sırasında clip0258 düğmesi ile bu firmanın teklif fiyatını girebilirsiniz. Ancak bu olanak kısmi teklif alınabilen ihalelerde mümkün olmamaktadır. Girilmiş teklif fiyatlarının İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar penceresine aktarılması için, bu pencereye bir kez ulaşmak gereklidir.

 _Bullet Firma belgelerinin kontrolü bitince clip0024 düğmesi ile çıkın. Dilerseniz aynı penceredeki clip0234  düğmesini kullanarak firma özelinde hazırlanan belge kontrol tablosunu yazdırabilirsiniz.

 _Bullet Tüm firmaların kontrolü bitince clip0207 düğmesi ile yazdırın.

 _Bullet clip0018   ve clip0022  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektiriyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0117 ve clip0116  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektirmiyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0208 düğmesi ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağı yazdırın.

 _Bullet clip0267 düğmesi ile talep edilmesi durumunda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının Teslim Edilmesine İlişkin Form yazdırılır ve talep edenlere imzalatılarak teslim edilir.

 _Bullet Açık ihale ise clip0001 düğmesi ile Teklif Edilen Fiyatlar penceresine ulaşılır.

 

 

 İhale türü, BELLİ İSTEKLİLER veya PAZARLIK USULÜ ise; Ön Yeterlik/Yeterlik Sonucu İşlemleri

       _Bullet clip0001 düğmesi ile Ön Yeterlik/Yeterlik Sonucu Tutanağının yazdırılabileceği sayfaya ulaşın.

 

 İhalede istenilmesi durumunda "İş Deneyimi", "Kredi Mektubu", "Ortalama Ciro" ve "Bilanço" kontrollerini de bu pencerede ilgili düğmelerden yararlanarak yapabilirsiniz. Değerlendirme işlemi sonucunda Ön Yeterlik/Yeterlik Sonucu Tutanağı'nı yazdırın.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim penceresine ulaşın. Bu pencerede postada gecikenler, zarfı uygun olmayanlar, belge eksikliğinden elenenler vardır. Yeterli bulunmayan tüm adayların listelendiği bu pencerede her bir aday için gerekçeler hazırdır. Daha fazla açıklamalı bir gerekçe yazılacaksa; clip0209 düğmesi ile gelen Word belgesi ekranında eklenebilir.

       _Bullet clip0209 veya clip0210 düğmesi ile firmalara Ön Yeterlik/Yeterlik alamadıklarını bildirin.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile Teklif Vermeye Davet penceresine ulaşın. Yeterli bulunan adayların listelendiği bu pencerede tekliflerin verilebileceği son tarih, tekliflerin açılacağı tarih, firmaya yazılan davetin sayısı, tarihi ile gönderme şekli (elden/posta ile) yazılır.

 _Bullet Belli istekliler arasında ihale usulü kullanılıyorsa; Davet Bilgileri yazısını tıklatın. Gelen pencerede ihale dokümanı bedeli ve diğer bilgileri girin.

 _Bullet clip0211 düğmesi ile firmaları teklif vermeye davet edin.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece, girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.