Belgeler ve Özellikleri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 _Bullet Tic. San. Odası Kayıtı        

 _Bullet Ticaret Sicil Gazetesi

 _Bullet İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

 _Bullet Başvuru Mektubu        

 _Bullet Teklif Mektubu        

 _Bullet Geçici Teminat        

 _Bullet Banka referans mektubu        

 _Bullet Bilanço        

 _Bullet Ciro

 _Bullet İş Deneyim Belgesi

 _Bullet Anahtar Personel Listesi        

 _Bullet Anahtar Teknik Personel Beyannamesi

 _Bullet Anahtar Teknik Personel Niteliğindeki Personel Beyannamesi

 _Bullet Vekil ise Vekaletname

 _Bullet Vekilin İmza Sirküleri        

 _Bullet İş Ortaklığı ise Ortak Girişim Beyanı        

 _Bullet Alt Yüklenicilere Yaptırılacak İşler Listesi

 _Bullet İş Deneyim Belgesinim Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi