Teknik/Teklif Belge Kontrol İşlemleri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Belli istekliler arasında ihale ise Teklif Zarflarının Uygunluk Kontrolü, pazarlık usulü ihale ise Teknik Teklif Zarflarının Uygunluk Kontrolü burada yapılır.

 

 Firma zarfları sıra numarasına göre açılarak çıkan belgelerin ilk kontrolü burada yapılır.

 

 

 Belge İsimleri

 _Bullet Önce, istenen belgelerin isimlerinin Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede yazılması gerekir.

 _Bullet Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı penceresine ilk defa ulaştıysanız, Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede İlk Değerleri Getir düğmesini kullanmanız gerekecektir. Böylece, seçtiğiniz ihale usulüne ve işaretlemiş olduğunuz belgelere göre, program belge isimlerini bu pencereye getirecektir.

 _Bullet Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede 30 adet satır vardır. İlk Değerleri Ekle ile gelen belge isimlerine eklemek istediğiz olduğu takdirde, bunları boş satırlara ekleyin

 _Bullet Göster sütununda tıklatıp işaretin clip0017  şeklini almasını sağlayın.

 _Bullet İstenen belge isimleri yazılıp onaylandıktan sonra bu pencere kapatılırsa, her bir belge isminin bir sütuna verildiği görünür.

 

 

 Belge Kontrolü

 _Bullet Firma adı satırında çift tıklatıp veya Belge Kontrol düğmesi ile her bir firmanın belgelerinin işleneceği pencereye ulaşılır.

 _Bullet Firma belgeleri kontrol edilirken aşağıdaki gibi 5 türlü işaretlenebilir;

 

 clip0019 : Belgenin mevzuatta belirtilen özelliklere tamamen uygun olduğunu gösterir.

 

 clip0114 : Belge hakkında not yazılması gerektiğinde kullanılır. Komisyon, bilgi eksikliğinin tamamlanmasını isteyerek istekliye süre verirse buraya not olarak yazılır ve Not Yazıldı şeklinde işaretlenir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi şimdilik gerektirmez.

 

 clip0115 : İsteklinin bu belgeyi vermesi gerekmiyorsa, bu işaret kullanılır. Örnek; vekaleten ihaleye katılanlardan istenen belgeler, isteklinin kendisi/temsile yetkilisi gelmişse istenmeyeceği için bu tür belgeden muaf olduğunu belirtmek gerekir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirmez.

 

 clip0020 : Zarftan belgenin çıkmadığı durumdur. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir.

 

 clip0021 : Belge olduğu halde şekil veya içerik olarak, ihaleden elenmeyi gerektirecek eksiği varsa kullanılır. Bu durumda eksiğin ne olduğu Notlar sütununa yazılır. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir. Örnek; geçici teminatı var, ancak geçerlik süresi eksik yazılmış veya yazılmamış.

 _Bullet Firma belgelerinin kontrolü bitince clip0024 düğmesi ile çıkın.

 _Bullet Tüm firmaların kontrolü bitince clip0207 düğmesi ile yazdırın.

 _Bullet clip0018   ve clip0022  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektiriyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0117 ve clip0116  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektirmiyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0208 düğmesi ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağı yazdırın.

 

 Belli istekliler arasında ihale ise bu aşama tamamlanmıştır. Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece, girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin ve çıkın.

 

 

 İhale türü, PAZARLIK USULÜ ise; Teklif Vermeye Davet İşlemleri

 

 _Bullet clip0001 düğmesi ile Yeterli Bulunmayan Adaylara Bildirim penceresine ulaşın. Yeterli bulunmayan adayların listelendiği bu pencerede her bir aday için kararın gönderildiği sayı, tarih ve gönderme şekli (elden/posta ile) yazılır.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile Teklif Vermeye Davet penceresine ulaşın.

 _Bullet Teklife davet edileceklerin listelendiği bu pencerede tekliflerin verilebileceği son tarih, tekliflerin açılacağı tarih, firmaya yazılan davetin sayısı, tarihi ile gönderme şekli (elden/posta ile) yazılır.

 _Bullet Yazdır (Tek Firmaya Teklif Vermeye Davet) veya Yazdır (Listedeki Firmalara Teklif Vermeye Davet) düğmesi ile firmaları tekliflerini vermeye çağırın.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece, girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.