Teklif Zarflarının Uygunluk Kontrolü

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Pazarlık usulü ihalede Teklif Zarflarının Uygunluk Kontrolü burada yapılır.

 

 Gelen zarfların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına uygun olup olmadığı burada incelenir.

 

 Dikkat: Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılmış mı? Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanıp mühürlenmiş mi?

 

 _Bullet Uygun olmayan zarf varsa   clip0017  işareti üstünde tıklatıp, işaretin clip0018  şekline dönüşmesini sağlayın.

 _Bullet Yanındaki sütuna uygun olmama nedenini yazın.

 _Bullet clip0001 düğmesi ile gelen ardışık pencerede clip0018  işareti konanlar listelidir.

 _Bullet clip0205 düğmesi ile yazdırın ve bu zarfları açmadan sahibine iade edilmek üzere ayırın.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece, girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.