Teklif Belgelerinin Kontrolü İşlemleri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Pazarlık usulü ihalede Teklif Belgelerinin Uygunluk Kontrolü burada yapılır.

 

 Firma zarfları sıra numarasına göre açılarak belgeler incelenir.

 

 

 Belge İsimleri

 _Bullet Önce, istenen belgelerin isimlerinin Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede yazılması gerekir.

 _Bullet Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı penceresine ilk defa ulaştıysanız, Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede İlk Değerleri Getir düğmesini kullanmanız gerekecektir. Böylece, seçtiğiniz ihale usulüne ve işaretlemiş olduğunuz belgelere göre, program belge isimlerini bu pencereye getirecektir.

 _Bullet Belge İsimleri düğmesi ile gelen pencerede 30 adet satır vardır. İlk Değerleri Ekle ile gelen belge isimlerine eklemek istediğiz olduğu takdirde, bunları boş satırlara ekleyin

 _Bullet Göster sütununda tıklatıp işaretin clip0017  şeklini almasını sağlayın.

 _Bullet İstenen belge isimleri yazılıp onaylandıktan sonra bu pencere kapatılırsa, her bir belge isminin bir sütuna verildiği görünür.

 

 

 Belge Kontrolü

 _Bullet Firma adı satırında çift tıklatıp veya Belge Kontrol düğmesi ile her bir firmanın belgelerinin işleneceği pencereye ulaşılır.

 _Bullet Firma belgeleri kontrol edilirken aşağıdaki gibi 5 türlü işaretlenebilir;

 

 clip0019 : Belgenin mevzuatta belirtilen özelliklere tamamen uygun olduğunu gösterir.

 

 clip0114 : Belge hakkında not yazılması gerektiğinde kullanılır. Komisyonun, kendi çalışmaları sırasında hatırlamak üzere belge ile ilgi herhangi bir notu varsa buraya yazılır ve Not Yazıldı şeklinde işaretlenir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirmez.

 

 clip0115 : İsteklinin bu belgeyi vermesi gerekmiyorsa, bu işaret kullanılır. Örnek; vekaleten ihaleye katılanlardan istenen belgeler, isteklinin kendisi/temsile yetkilisi gelmişse istenmeyeceği için bu tür belgeden muaf olduğunu belirtmek gerekir. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirmez.

 

 clip0020 : Zarftan belgenin çıkmadığı durumdur. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir.

 

 clip0021 : Belge olduğu halde şekil veya içerik olarak, ihaleden elenmeyi gerektirecek eksiği varsa kullanılır. Bu durumda eksiğin ne olduğu Notlar sütununa yazılır. Böyle işaretlenen belge, ihaleden elenmeyi gerektirir. Örnek; geçici teminatı var, ancak geçerlik süresi eksik yazılmış veya yazılmamış.

 _Bullet Firma belgelerinin kontrolü bitince clip0024 düğmesi ile çıkın. Dilerseniz aynı penceredeki clip0234  düğmesini kullanarak firma özelinde hazırlanan belge kontrol tablosunu yazdırabilirsiniz.

 _Bullet Firmanın teklif ettiği fiyat bu aşamada açıklandığından, istenirse clip0245 düğmesini kullanılarak, bu pencerede de fiyat girişi yapabilirsiniz.

 _Bullet Tüm firmaların kontrolü bitince clip0207 düğmesi ile yazdırın.

 _Bullet clip0018   ve clip0022  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektiriyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0117 ve clip0116  işareti konmuş olan belgeler ihale dışı bırakılmayı gerektirmiyor anlamına gelir.

 _Bullet clip0208 düğmesi ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanağı yazdırın.

 _Bulletclip0246düğmesi ile Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanağı yazdırabilirsiniz.

 _Bullet Korumaya Al düğmesi ile gelen uyarıyı okuyun ve onaylayın. Böylece, girilmiş bilgileri değiştirilememek üzere sabitleyin.