Eşik Değerler

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN PARASAL LİMİTLER VE 4964 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE YENİ EKLENEN PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMİŞ DEĞERLERİ

(01.02.2011 - 31.01.2012 Döneminde uygulanacak değerlerdir)

 

KANUN MADDESİ

KANUNDAKİ DEĞERİ (TL)

 

GÜNCELLENMİŞ DEĞERİ (YTL)

MADDE 3 (g) (İstisnalar)

2.300.000.000.000

5.849,00
MADDE 8 (a)

(Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında...)

300.000.000.000

699.270,00

MADDE 8 (b)

(Diğer İdarelerin mal ve hizmet alımlarında...)

500.000.000.000

1.165.451,00

MADDE 8 (c)

(Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde...)

11.000.000.000.000

25.640.021,00 

MADDE 13 (b)

(İhale İlan Süreleri...)

30.000.000.000

60.000.000.000

500.000.000.000

76.291,00

152.588,00

1.271.609,00 

MADDE 21(f)

(İlansız mamul mal, malzeme veya hizmet alımları...)

50.000.000.000

127.154,00 

MADDE 22 (d)

(Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde ...)

5.000.000.000

15.000.000.000

12.709,00

38.144,00


 

 

MADDE 47 İhale Sonuç İlanı

(Mal veya Hizmet Alımları)

1.000.000.000.000

-

MADDE 47

(Yapım İşleri)

2.000.000.000.000

-


 

 

MADDE 53 (j-1)

(Sözleşmelerden Kamu İhale Kurumu payı...)

100.000.000.000

254.315,00

MADDE 53 (j-2)

(Şikayet Harcı)

150.000.000.000

1.152,00

2.305,00

3.458,00

4.612,00

576.629,00

1.153.259,00

11.532.599,00

23.065.198,00 

MADDE 62 (h)

(Yapım işlerinde ...mühendis veya mimarların diploma yılı...)

60.000.000.000

141.143,00

 

 

 Kültür Bakanlığı Modülü için:

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ

RÖLÖVE, RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, ÇEVRE DÜZENLEME

PROJELERİ VE BUNLARIN UYGULAMALARI İLE DEĞERLENDİRME, MUHAFAZA, NAKİL İŞLERİ VE

KAZI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİKTE GEÇEN

PARASAL LİMİTLERİN 1/2/2007-31/1/2008 DÖNEMİNE AİT

GÜNCELLENMİŞ DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

 

 

YÖNETMELİKTEKİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

(YTL)

01/02/2011-31/01/2012 DÖNEMİ DEĞERİ

PARASAL LİMİTLER

(YTL)

Madde 14(a)

250.000,00

1.000.000,00

 

387.276,00

1.549.112,00

Madde 14(b)-1

250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

 

387.276,00

774.557,00

1.549.112,00

3.098.225,00

Madde 14(b)-2

500.000,00

2.000.000,00

 

774.557,00

3.098.225,00

Madde 25(d)

1.000,00

 

288.314,00

Madde 27(d)

24.759,00

8.252,00

 

115.325,00

 -