Kısmi Teklifli İşler için Detaylı Sonuç Bilgileri

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 Sözleşme yapılan firma bazında bilgiler burada yer almaktadır. İstenen satır üstünde clip0410 düğmesi tıklatılarak, bu firmadan alınacak mal/iş kalemlerine ait detaylı bilgiler gözlenebilir ve clip0411 düğmesi ile yazdırılabilir.