Ortalama Ciro Hesabı

Başa Dön  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

 Herhangi bir firmanın ortalama cirosunun hesaplanabildiği penceredir.

 

 _Bullet Araçlar  > Ortalama Ciro Hesabı'nı çalıştırın.

 _Bullet Kullanılan (bulunulan) ÜFE(ya da TEFE)'nin Ait Olduğu Ay hücresine güncel ay'ı yazın.

 _Bullet Kaç yılın ortalamasının hesaplanacağını belirleyin.

 _Bullet Yıllara ait toplam ciro ve ihale konusu ciro tutarlarını girin.

 _Bullet Güncellenmiş Ortalama Ciro, hesaplanmış olarak yazdırılmaya hazırdır.

 

 İlgili yönetmelik maddesine göre; ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Böyle durumlarda; pencerede bulunan clip0252 kutusu işaretlenerek, iki önceki yıl, bir önceki yıl olarak hesaplamalara dahil edilir.